Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.379internacionalizmus2044 SGWaAP
0.493leninské412 SGWaAP
0.498demokratizmus1136 SGWaAP
0.504boľševizmus3476 SGWaAP
0.515čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.515kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.521leninizmus3040 SGWaAP
0.525leninská1846 SGWaAP
0.527antikomunizmus1458 SGWaAP
0.528antifašizmus694 SGWaAP
0.531marxisticko1612 SGWaAP
0.535leninský860 SGWaAP
0.545diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.556marxizmus13099 SGWaAP
0.557nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.565čechoslovakistická493 SGWaAP
0.567ľudáctvo731 SGWaAP
0.567internacionálna1928 SGWaAP
0.568klérofašizmus410 SGWaAP
0.574ľudovodemokratický746 SGWaAP
0.575revizionizmus1308 SGWaAP
0.577nacionálny2577 SGWaAP