Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000proletársky1032 SGWaAP
0.454proletárska2351 SGWaAP
0.472robotnícky6243 SGWaAP
0.476buržoázny4038 SGWaAP
0.502marxistický3814 SGWaAP
0.510proletárske518 SGWaAP
0.514socialistický34296 SGWaAP
0.519boľševický4033 SGWaAP
0.522proletariát6763 SGWaAP
0.525revolucionár13003 SGWaAP
0.530komunistický36634 SGWaAP
0.531anarchistický1321 SGWaAP
0.547intelektuálsky569 SGWaAP
0.549leninský860 SGWaAP
0.550ľavičiarsky645 SGWaAP
0.555nacionálny2577 SGWaAP
0.565buričský401 SGWaAP
0.574pacifistický489 SGWaAP
0.576kolektivistický424 SGWaAP
0.583boľševizmus3476 SGWaAP
0.583proletár3082 SGWaAP
0.591internacionálny1509 SGWaAP
0.602antifašistický1344 SGWaAP
0.603klerikálny635 SGWaAP