Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000proletárske518 SGWaAP
0.456buržoázne1014 SGWaAP
0.488proletárska2351 SGWaAP
0.510anarchistické633 SGWaAP
0.510proletársky1032 SGWaAP
0.540marxistické1330 SGWaAP
0.549nacionálne837 SGWaAP
0.564emancipačné668 SGWaAP
0.569boľševické1337 SGWaAP
0.578predrevolučné472 SGWaAP
0.579socialistické12213 SGWaAP
0.582poprevratové453 SGWaAP
0.582antifašistické474 SGWaAP
0.584sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.585kapitalistické3053 SGWaAP
0.590internacionálne620 SGWaAP
0.594revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.596robotnícke2542 SGWaAP
0.600meštiactvo623 SGWaAP
0.606vlastenecké1765 SGWaAP
0.610komunistické8142 SGWaAP
0.611nacionalistické2398 SGWaAP
0.615robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.624proletariát6763 SGWaAP
0.624komunistické_hnutie1669 SGWaAP