Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000proletárska2351 SGWaAP
0.369buržoázna6997 SGWaAP
0.404robotnícka20481 SGWaAP
0.454proletársky1032 SGWaAP
0.463buržoázia8590 SGWaAP
0.470proletariát6763 SGWaAP
0.473boľševická3900 SGWaAP
0.488proletárske518 SGWaAP
0.488marxistická6571 SGWaAP
0.496diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.507socialistická61784 SGWaAP
0.543poprevratová951 SGWaAP
0.547plebejská535 SGWaAP
0.554kontrarevolučná800 SGWaAP
0.555ľudácka1678 SGWaAP
0.555kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.555robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.556imperialistická2821 SGWaAP
0.556emigrantská841 SGWaAP
0.559revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.568vlastenecká7680 SGWaAP
0.569boľševizmus3476 SGWaAP
0.570cárizmus577 SGWaAP
0.573socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.576októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.577internacionála2983 SGWaAP
0.580komunistická80095 SGWaAP
0.581povojnová13628 SGWaAP
0.586meštiacka1504 SGWaAP
0.588čechoslovakistická493 SGWaAP
0.589medzivojnová3975 SGWaAP
0.589internacionálna1928 SGWaAP
0.590komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.590proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.592sovietska44297 SGWaAP
0.594demokratizmus1136 SGWaAP
0.596buržoázne1014 SGWaAP
0.596ľavicová26769 SGWaAP
0.596fašistická11983 SGWaAP
0.596samoderžavie611 SGWaAP
0.598nacionálna2433 SGWaAP
0.600ľavičiarska483 SGWaAP
0.603revolucionár13003 SGWaAP
0.604proletár3082 SGWaAP
0.605kapitalistická11577 SGWaAP
0.606predrevolučná550 SGWaAP
0.606buržoázny4038 SGWaAP