Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000proletár3082 SGWaAP
0.392proletariát6763 SGWaAP
0.408vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.443kapitalista14057 SGWaAP
0.457buržuj1376 SGWaAP
0.549vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.580pracujúci18300 SGWaAP
0.583proletársky1032 SGWaAP
0.586komunista120716 SGWaAP
0.588námezdný876 SGWaAP
0.593revolucionár13003 SGWaAP
0.594boľševik14514 SGWaAP
0.600internacionalista776 SGWaAP
0.604otrokár4337 SGWaAP
0.604proletárska2351 SGWaAP
0.606marxista5377 SGWaAP
0.615kapitalistický11913 SGWaAP
0.615vykorisťovaná700 SGWaAP
0.616buržoázia8590 SGWaAP
0.623robotnícka20481 SGWaAP
0.629príživník3989 SGWaAP
0.632mocipán3754 SGWaAP
0.633robotník113585 SGWaAP
0.637nevoľník3117 SGWaAP