Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000projektový_manažér14106 SGWaAP
0.340konzultant33790 SGWaAP
0.405manažér319190 SGWaAP
0.507koordinátor52905 SGWaAP
0.517projektový_manažment5317 SGWaAP
0.526projektový28387 SGWaAP
0.547Manažér2837 SGWaAP
0.551vedúci139633 SGWaAP
0.552projektové_riadenie4541 SGWaAP
0.566konzultantská911 SGWaAP
0.567projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.576technológ5589 SGWaAP
0.598Projektový3005 SGWaAP
0.599stavbyvedúci5988 SGWaAP