Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.295koordinátorka18026 SGWaAP
0.347manažérka29618 SGWaAP
0.398PR_manažérka5619 SGWaAP
0.408výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.441konzultantka4692 SGWaAP
0.448spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.452riaditeľka212781 SGWaAP
0.461marketingová_manažérka3062 SGWaAP
0.466štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.483vedúca5190 SGWaAP
0.493vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.496odborná_garantka862 SGWaAP
0.521organizátorka12975 SGWaAP
0.529generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.537tlačová_tajomníčka2865 SGWaAP
0.546Miroslava28589 SGWaAP
0.547zástupkyňa46643 SGWaAP
0.553referentka6387 SGWaAP
0.555garantka1145 SGWaAP
0.561konateľka7294 SGWaAP