Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000progresívnosť579 SGWaAP
0.512novátorstvo1607 SGWaAP
0.534pokrokovosť601 SGWaAP
0.559invenčnosť1106 SGWaAP
0.585koncepčnosť848 SGWaAP
0.593originálnosť3065 SGWaAP
0.600perspektívnosť632 SGWaAP
0.604revolučnosť825 SGWaAP
0.605objavnosť498 SGWaAP
0.607modernosť5354 SGWaAP
0.612nadčasovosť4883 SGWaAP
0.613nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.620systémovosť1010 SGWaAP
0.623ekonomickosť864 SGWaAP
0.633progresivita1736 SGWaAP
0.644vyhranenosť698 SGWaAP
0.644exkluzívnosť639 SGWaAP
0.647individuálnosť1185 SGWaAP
0.658racionálnosť1325 SGWaAP
0.659mnohostrannosť1115 SGWaAP
0.662novátorský2910 SGWaAP