Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000progresívna22526 SGWaAP
0.464progresívny19036 SGWaAP
0.517progresívne4627 SGWaAP
0.606pokroková10972 SGWaAP
0.620progresívne12567 SGWaAP
0.624konzervatívna35530 SGWaAP
0.627radikálna41478 SGWaAP
0.648regresívna586 SGWaAP
0.650moderná381948 SGWaAP
0.680progresivita1736 SGWaAP
0.682alternatívna50454 SGWaAP
0.698novátorská1969 SGWaAP
0.708selektívna6733 SGWaAP
0.717koherentná1265 SGWaAP
0.718vznikajúca16394 SGWaAP
0.720vyspelá64830 SGWaAP
0.721revolučná33226 SGWaAP
0.722pokročilá40709 SGWaAP
0.723primárna54362 SGWaAP
0.724efektívna105151 SGWaAP
0.729experimentálna21693 SGWaAP
0.731difúzna5725 SGWaAP
0.737súčasná482656 SGWaAP