Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000profesorka32776 SGWaAP
0.249docentka4478 SGWaAP
0.448doktorandka3026 SGWaAP
0.457pedagogička11781 SGWaAP
0.481profesor251037 SGWaAP
0.494vedkyňa4832 SGWaAP
0.497učiteľka143438 SGWaAP
0.508vyučujúci3533 SGWaAP
0.513pani627783 SGWaAP
0.515študentka77287 SGWaAP
0.515angličtinárka750 SGWaAP
0.519doktorka54603 SGWaAP
0.522slovenčinárka1678 SGWaAP
0.528dekanka3409 SGWaAP
0.529absolventka15475 SGWaAP
0.533výskumníčka2294 SGWaAP
0.536triedna_profesorka1237 SGWaAP
0.542odborníčka27264 SGWaAP
0.547lektorka23518 SGWaAP
0.548školiteľka2257 SGWaAP
0.552prodekanka2517 SGWaAP
0.558magisterka634 SGWaAP
0.569historička7651 SGWaAP
0.570lingvistka419 SGWaAP
0.570biologička963 SGWaAP