Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000profesor251037 SGWaAP
0.271docent28247 SGWaAP
0.368univerzitný_profesor6416 SGWaAP
0.470Profesor1724 SGWaAP
0.481profesorka32776 SGWaAP
0.486doktor223027 SGWaAP
0.491rektor68527 SGWaAP
0.497dekan57746 SGWaAP
0.504docentka4478 SGWaAP
0.508emeritný5312 SGWaAP
0.523prof38956 SGWaAP
0.526univerzita541774 SGWaAP
0.545prodekan7779 SGWaAP
0.551akademik31586 SGWaAP
0.553vysokoškolský_pedagóg9826 SGWaAP
0.568prednášať55091 SGWaAP
0.568prorektor9921 SGWaAP
0.576profesúra1869 SGWaAP
0.577doktorand25493 SGWaAP