Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prodekanka2517 SGWaAP
0.168prorektorka2228 SGWaAP
0.266prodekan7779 SGWaAP
0.307dekanka3409 SGWaAP
0.308prorektor9921 SGWaAP
0.375docentka4478 SGWaAP
0.446rektorka2576 SGWaAP
0.458doktorandka3026 SGWaAP
0.477dekanka_Fakulta693 SGWaAP
0.494dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.512katedra105195 SGWaAP
0.545Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.545filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.546referentka6387 SGWaAP
0.547Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.552profesorka32776 SGWaAP
0.553dekan57746 SGWaAP
0.554univerzita_Komenský28268 SGWaAP