Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prodekan7779 SGWaAP
0.134prorektor9921 SGWaAP
0.266prodekanka2517 SGWaAP
0.327dekan57746 SGWaAP
0.376prorektorka2228 SGWaAP
0.396dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.404rektor68527 SGWaAP
0.441docent28247 SGWaAP
0.447katedra105195 SGWaAP
0.455kvestor1559 SGWaAP
0.482dekanka3409 SGWaAP
0.486fakulta199887 SGWaAP
0.516doktorand25493 SGWaAP
0.534doktorandské_štúdium18147 SGWaAP
0.539Fakulta57230 SGWaAP
0.539akademický_senát9291 SGWaAP
0.544filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.545profesor251037 SGWaAP
0.549Katedra31518 SGWaAP
0.549Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.559fakulta_UK7131 SGWaAP
0.560Akademický_senát2971 SGWaAP
0.561PhD30779 SGWaAP
0.562Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.562interný_doktorand1213 SGWaAP
0.565rektorát4526 SGWaAP
0.567univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.570TUKE7426 SGWaAP
0.572pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.572katedra_politológia1324 SGWaAP
0.573rektorka2576 SGWaAP
0.573UPJŠ18876 SGWaAP
0.573UMB22408 SGWaAP
0.578Právnický_fakulta8325 SGWaAP
0.579tajomník66290 SGWaAP
0.579docentka4478 SGWaAP
0.589bohoslovecká_fakulta4234 SGWaAP