Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prodekan7779 SGWaAP
0.134prorektor9921 SGWaAP
0.266prodekanka2517 SGWaAP
0.327dekan57746 SGWaAP
0.376prorektorka2228 SGWaAP
0.396dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.404rektor68527 SGWaAP
0.441docent28247 SGWaAP
0.447katedra105195 SGWaAP
0.455kvestor1559 SGWaAP
0.482dekanka3409 SGWaAP
0.486fakulta199887 SGWaAP
0.516doktorand25493 SGWaAP
0.534doktorandské_štúdium18147 SGWaAP
0.539Fakulta57230 SGWaAP
0.539akademický_senát9291 SGWaAP
0.544filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.545profesor251037 SGWaAP
0.549Katedra31518 SGWaAP
0.549Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP