Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000problematizovať1014 SGWaAP
0.369relativizovať3517 SGWaAP
0.506znejasňovať405 SGWaAP
0.514absolutizovať1080 SGWaAP
0.530banalizovať433 SGWaAP
0.565akcentovať5760 SGWaAP
0.566ambivalentnosť741 SGWaAP
0.566problematickosť915 SGWaAP
0.575ironizovať2870 SGWaAP
0.582karikovať696 SGWaAP
0.586rozpornosť1271 SGWaAP
0.589pertraktovať986 SGWaAP
0.589nastoľovať8088 SGWaAP
0.596protirečivosť1249 SGWaAP
0.605ontologická2011 SGWaAP
0.606ambivalencia986 SGWaAP
0.606protikladnosť784 SGWaAP
0.607lyrický_subjekt2875 SGWaAP