Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000problematickosť915 SGWaAP
0.484protirečivosť1249 SGWaAP
0.491nejednoznačnosť3533 SGWaAP
0.493ambivalentnosť741 SGWaAP
0.498rozpornosť1271 SGWaAP
0.546komplikovanosť4205 SGWaAP
0.547vágnosť621 SGWaAP
0.566problematizovať1014 SGWaAP
0.567neudržateľnosť1748 SGWaAP
0.596dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.602relatívnosť1099 SGWaAP
0.607heterogénnosť731 SGWaAP
0.611protikladnosť784 SGWaAP
0.612ambivalencia986 SGWaAP
0.614dvojakosť602 SGWaAP
0.616nezmyselnosť7122 SGWaAP
0.619protichodnosť593 SGWaAP
0.622nereálnosť1226 SGWaAP
0.625neprimeranosť1118 SGWaAP