Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000privilegované2025 SGWaAP
0.502výsadné1098 SGWaAP
0.644význačné1231 SGWaAP
0.645privilegované_postavenie1154 SGWaAP
0.660prominentné1189 SGWaAP
0.665privilégium27492 SGWaAP
0.667sekulárne1752 SGWaAP
0.668privilegovaný5108 SGWaAP
0.671patriarchálne767 SGWaAP
0.683privilegovaná4105 SGWaAP
0.686povýšené1154 SGWaAP
0.693zasvätené2644 SGWaAP
0.695vplyvné2911 SGWaAP
0.695posvätné19205 SGWaAP
0.697slobodné41961 SGWaAP
0.700náboženské27478 SGWaAP
0.700nedotknuteľné1796 SGWaAP
0.703kresťanské38118 SGWaAP
0.704civilizované2000 SGWaAP
0.705mocenské5133 SGWaAP
0.707imperiálne699 SGWaAP
0.714kráľovské21268 SGWaAP
0.715počestné482 SGWaAP
0.715rovnoprávne1063 SGWaAP
0.717výsadná446 SGWaAP