Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priviesť211004 SGWaAP
0.401doviesť75049 SGWaAP
0.516nepriviesť4668 SGWaAP
0.529privádzať47644 SGWaAP
0.636voviesť5864 SGWaAP
0.636nasmerovať39805 SGWaAP
0.638vliať18961 SGWaAP
0.686pridať904319 SGWaAP
0.690dopomôcť29415 SGWaAP
0.694naviesť11832 SGWaAP
0.696preniesť149794 SGWaAP
0.702prísť3441747 SGWaAP
0.702uvrhnúť8122 SGWaAP
0.707nedoviesť1604 SGWaAP
0.710povolať30578 SGWaAP
0.712priniesť899864 SGWaAP
0.713privliecť1681 SGWaAP
0.713dotlačiť10144 SGWaAP
0.720zavliecť2592 SGWaAP
0.723previesť92566 SGWaAP
0.723zviesť27818 SGWaAP
0.725viesť1521105 SGWaAP
0.726priviezť55166 SGWaAP
0.730neprivádzať1016 SGWaAP
0.733dovádzať969 SGWaAP