Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000privandrovalec1033 SGWaAP
0.342prišelec4296 SGWaAP
0.486gastarbeiter1216 SGWaAP
0.510odkundes964 SGWaAP
0.512imigrant28985 SGWaAP
0.534emigrant16551 SGWaAP
0.548prisťahovalec30190 SGWaAP
0.549niktoš2325 SGWaAP
0.555vagabund4296 SGWaAP
0.562príživník3989 SGWaAP
0.569zadubenec1416 SGWaAP
0.570zapredanec2345 SGWaAP
0.572cigán16895 SGWaAP
0.583hrdlorez2231 SGWaAP
0.585pankhart2052 SGWaAP
0.585pobehaj662 SGWaAP
0.586starousadlík2332 SGWaAP
0.588odrodilec823 SGWaAP
0.591zbohatlík6234 SGWaAP
0.593aziat1740 SGWaAP
0.596odroň965 SGWaAP
0.597vydriduch825 SGWaAP
0.599nevzdelanec1861 SGWaAP
0.599Aziat1823 SGWaAP