Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pritakávač668 SGWaAP
0.393pochlebovač781 SGWaAP
0.419servilný1706 SGWaAP
0.422pätolizač692 SGWaAP
0.430aparátčik726 SGWaAP
0.463prisluhovač5929 SGWaAP
0.465prospechár756 SGWaAP
0.468elitár542 SGWaAP
0.469zapredanec2345 SGWaAP
0.475krikľúň2051 SGWaAP
0.477opozičník1942 SGWaAP
0.481táraj2532 SGWaAP
0.488oportunista2613 SGWaAP
0.489demagóg3233 SGWaAP
0.494tlčhuba1135 SGWaAP
0.508vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.519pajác2652 SGWaAP
0.521nímand847 SGWaAP