Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prispievať237618 SGWaAP
0.410prispieť369261 SGWaAP
0.423napomáhať83315 SGWaAP
0.504neprispievať11253 SGWaAP
0.520dopomáhať4609 SGWaAP
0.565podporovať664416 SGWaAP
0.572dochádzať325472 SGWaAP
0.590viesť1521105 SGWaAP
0.594stimulovať69706 SGWaAP
0.618pozitívne_vplývať6892 SGWaAP
0.623podnecovať26513 SGWaAP
0.623napomôcť31532 SGWaAP
0.624znižovať328299 SGWaAP
0.625urýchľovať28352 SGWaAP
0.625zabraňovať97540 SGWaAP
0.630spôsobovať354953 SGWaAP
0.633zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.637ovplyvňovať255700 SGWaAP
0.638priaznivo_ovplyvňovať5994 SGWaAP
0.643priaznivo_vplývať3565 SGWaAP
0.645uľahčovať63712 SGWaAP
0.654dopomôcť29415 SGWaAP
0.665zamedzovať10095 SGWaAP