Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prispieť369261 SGWaAP
0.404dopomôcť29415 SGWaAP
0.410prispievať237618 SGWaAP
0.445napomôcť31532 SGWaAP
0.560podnietiť30809 SGWaAP
0.590podporiť439891 SGWaAP
0.615neprispieť7802 SGWaAP
0.628pričiniť30012 SGWaAP
0.656viesť1521105 SGWaAP
0.670dopomáhať4609 SGWaAP
0.679významne85321 SGWaAP
0.687priniesť899864 SGWaAP
0.694podieľať283897 SGWaAP
0.702patriť2068855 SGWaAP
0.714pomôcť1632174 SGWaAP
0.718smerovať231514 SGWaAP
0.720povzbudiť75292 SGWaAP
0.728neprispievať11253 SGWaAP
0.732ovplyvniť236049 SGWaAP
0.733napomáhať83315 SGWaAP
0.734dôjsť732292 SGWaAP