Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prisluhovač5929 SGWaAP
0.352pomáhač1121 SGWaAP
0.377kolaborant5109 SGWaAP
0.419pätolizač692 SGWaAP
0.429zapredanec2345 SGWaAP
0.442pohrobok2776 SGWaAP
0.463pritakávač668 SGWaAP
0.474lokaj7074 SGWaAP
0.477zradca21291 SGWaAP
0.479zločinecký4740 SGWaAP
0.485pochlebovač781 SGWaAP
0.488pohlavár3064 SGWaAP
0.511zlodejský2236 SGWaAP
0.512mocipán3754 SGWaAP
0.518vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.519uzurpátor1094 SGWaAP
0.520vlastizradca2904 SGWaAP
0.525gauner6547 SGWaAP
0.527udavač4165 SGWaAP