Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.359imigračný4317 SGWaAP
0.514ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.528utečenecký902 SGWaAP
0.536prisťahovalec30190 SGWaAP
0.541nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.553nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.554ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.560prisťahovalecké434 SGWaAP
0.573prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.578imigračná2654 SGWaAP
0.595prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.598imigračné856 SGWaAP
0.629cudzinecký1172 SGWaAP
0.648belošský1188 SGWaAP
0.651azylový6404 SGWaAP
0.653bangladéšsky714 SGWaAP
0.654ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.662imigrant28985 SGWaAP
0.663dublinský1394 SGWaAP
0.664imigrácia10830 SGWaAP
0.673mjanmarský573 SGWaAP
0.675utečenec119902 SGWaAP