Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prisťahovalec30190 SGWaAP
0.273imigrant28985 SGWaAP
0.438prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.445ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.447emigrant16551 SGWaAP
0.454nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.455migrant70022 SGWaAP
0.457utečenec119902 SGWaAP
0.458gastarbeiter1216 SGWaAP
0.462ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.473nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.482imigrácia10830 SGWaAP
0.493azylant4712 SGWaAP
0.497prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.516Róm205461 SGWaAP
0.518prišelec4296 SGWaAP
0.525Afričan10527 SGWaAP
0.532vysťahovalec4080 SGWaAP
0.536prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.537kolonista6897 SGWaAP
0.538novousadlík914 SGWaAP
0.543usadlík2354 SGWaAP