Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pripomenúť389968 SGWaAP
0.468pripomínať472941 SGWaAP
0.469spomenúť464179 SGWaAP
0.574zdôrazniť262450 SGWaAP
0.596nepripomenúť2445 SGWaAP
0.597uctiť29380 SGWaAP
0.602zaspomínať33853 SGWaAP
0.602pamätať328119 SGWaAP
0.607uvedomiť477259 SGWaAP
0.612poznamenať218972 SGWaAP
0.619podotknúť97303 SGWaAP
0.645spomínať535825 SGWaAP
0.651upozorniť332442 SGWaAP
0.656povedať5244490 SGWaAP
0.657pripomínanie4270 SGWaAP
0.665uctiť_pamiatka7343 SGWaAP
0.667ozrejmiť24531 SGWaAP
0.676prízvukovať20432 SGWaAP
0.687okrúhle_výročie5040 SGWaAP
0.689osláviť127687 SGWaAP
0.693zmieniť28870 SGWaAP
0.701poukázať159253 SGWaAP