Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000principiálnosť950 SGWaAP
0.265zásadovosť1839 SGWaAP
0.483charakternosť420 SGWaAP
0.483demokratickosť1178 SGWaAP
0.497straníckosť1016 SGWaAP
0.498nadstraníckosť591 SGWaAP
0.504pravdovravnosť2147 SGWaAP
0.522čestnosť10755 SGWaAP
0.524pragmatickosť490 SGWaAP
0.529konštruktívnosť494 SGWaAP
0.538humánnosť1760 SGWaAP
0.540apolitickosť890 SGWaAP
0.554nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.554poctivosť9525 SGWaAP
0.559pragmatizmus5424 SGWaAP
0.560dvojtvárnosť1811 SGWaAP
0.560nezištnosť2868 SGWaAP
0.561morálnosť2007 SGWaAP
0.563pokrokovosť601 SGWaAP
0.568neoblomnosť836 SGWaAP
0.572neochvejnosť400 SGWaAP
0.572zmierlivosť636 SGWaAP
0.573úprimnosť30949 SGWaAP