Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000primitivizmus3253 SGWaAP
0.245idiotizmus1068 SGWaAP
0.358tuposť3460 SGWaAP
0.374cynizmus8447 SGWaAP
0.383hyenizmus2385 SGWaAP
0.389fanatizmus8065 SGWaAP
0.390nevkus3006 SGWaAP
0.393amaterizmus3037 SGWaAP
0.395primitívnosť1449 SGWaAP
0.414arogancia24083 SGWaAP
0.429diletantizmus1234 SGWaAP
0.433ignorantstvo1200 SGWaAP
0.437bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.438snobizmus1135 SGWaAP
0.441nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.451alibizmus5207 SGWaAP
0.457zadubenosť887 SGWaAP
0.461dekadencia2871 SGWaAP
0.462vulgárnosť4421 SGWaAP
0.468amorálnosť1417 SGWaAP
0.469farizejstvo2371 SGWaAP
0.471egocentrizmus2227 SGWaAP