Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000primitívnosť1449 SGWaAP
0.332tuposť3460 SGWaAP
0.395primitivizmus3253 SGWaAP
0.398prízemnosť842 SGWaAP
0.408vulgárnosť4421 SGWaAP
0.420úbohosť5756 SGWaAP
0.423naivnosť1603 SGWaAP
0.424stupídnosť500 SGWaAP
0.427plytkosť1998 SGWaAP
0.429infantilnosť692 SGWaAP
0.443zadubenosť887 SGWaAP
0.446zvrátenosť6688 SGWaAP
0.456detinskosť1082 SGWaAP
0.460neokrôchanosť507 SGWaAP
0.462amorálnosť1417 SGWaAP
0.463bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.465nadutosť2296 SGWaAP
0.465bezočivosť3518 SGWaAP
0.469povrchnosť7196 SGWaAP
0.471prostoduchosť533 SGWaAP
0.472nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.480bezduchosť478 SGWaAP
0.485naivita15517 SGWaAP