Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000primaciálny_palác5005 SGWaAP
0.057Primaciálny_palác5823 SGWaAP
0.216Zrkadlový_sieň1216 SGWaAP
0.235zrkadlová_sieň2396 SGWaAP
0.417Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.417Pálffy_palác4111 SGWaAP
0.436primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.490Radnica2981 SGWaAP
0.491Bratislavský_hrad18373 SGWaAP
0.501zrkadlová_sála1230 SGWaAP
0.516Zrkadlový861 SGWaAP
0.520jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.525Prezidentský_palác2624 SGWaAP
0.544rytierska_sála805 SGWaAP
0.554františkánsky_kostol3345 SGWaAP