Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.098Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.389Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.423františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.436primaciálny_palác5005 SGWaAP
0.445Primaciálny_palác5823 SGWaAP
0.452Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.454Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.464Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.474radničné_námestie2159 SGWaAP
0.492trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.494Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.497Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.499Michalský5895 SGWaAP
0.520mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.526Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.531Uršulínsky562 SGWaAP
0.535Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.544Župný_námestie1498 SGWaAP
0.546Primaciálny597 SGWaAP
0.547michalská3431 SGWaAP
0.547župné_námestie1291 SGWaAP
0.547Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.548Hodžovo_námestie4274 SGWaAP