Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000primátorka28952 SGWaAP
0.237primátor512206 SGWaAP
0.368viceprimátor25303 SGWaAP
0.384Jana_Vaľová2245 SGWaAP
0.389prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.425starostka56706 SGWaAP
0.430prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.487Zdenko_Trebuľa4410 SGWaAP
0.509prednosta_OÚ2306 SGWaAP
0.509Andrej_hrnčiar2683 SGWaAP