Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prikradnúť3506 SGWaAP
0.244priplaziť1907 SGWaAP
0.286priplichtiť1251 SGWaAP
0.326zakrádať6869 SGWaAP
0.334prikrádať1232 SGWaAP
0.478odkradnúť691 SGWaAP
0.478preplaziť1431 SGWaAP
0.486prešmyknúť4941 SGWaAP
0.487podísť52778 SGWaAP
0.509odplaziť1877 SGWaAP
0.513prikrčiť4951 SGWaAP
0.513učupiť936 SGWaAP
0.520doplaziť2539 SGWaAP
0.535priskočiť7729 SGWaAP
0.536pribehnúť27164 SGWaAP
0.539prikmotriť488 SGWaAP
0.540vkradnúť6523 SGWaAP
0.558dovliecť5776 SGWaAP
0.559dotackať1362 SGWaAP
0.568nahnúť11901 SGWaAP
0.571pritúliť10794 SGWaAP
0.572prekĺznuť5806 SGWaAP
0.578vkĺznuť12274 SGWaAP
0.579privliecť1681 SGWaAP