Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prijaté53279 SGWaAP
0.461prijatý106369 SGWaAP
0.482prijímané4772 SGWaAP
0.518prijatá71634 SGWaAP
0.536predložené9212 SGWaAP
0.559schválené27504 SGWaAP
0.586vykonané27896 SGWaAP
0.593uskutočnené9802 SGWaAP
0.611zavedené11487 SGWaAP
0.623opatrenie623004 SGWaAP
0.625prijať796248 SGWaAP
0.630prijatie292886 SGWaAP
0.647prerokované1555 SGWaAP
0.648stanovené43246 SGWaAP
0.652odôvodnené9506 SGWaAP
0.674uvedené261696 SGWaAP
0.675vydané45601 SGWaAP
0.679nápravné_opatrenie6433 SGWaAP
0.688schválená68945 SGWaAP
0.690akceptované5308 SGWaAP
0.693predložená35957 SGWaAP
0.700vykonávacie2756 SGWaAP
0.702odmietnuté2600 SGWaAP
0.702zistený49913 SGWaAP