Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priestranstvo24436 SGWaAP
0.490voľné_priestranstvo5367 SGWaAP
0.494parkovisko181551 SGWaAP
0.519námestíčko3487 SGWaAP
0.534verejné_priestranstvo42471 SGWaAP
0.576stromoradie3739 SGWaAP
0.579námestie301334 SGWaAP
0.579parčík9568 SGWaAP
0.580trávnatá_plocha12595 SGWaAP
0.597trhovisko28332 SGWaAP
0.619stojisko6272 SGWaAP
0.623detské_ihrisko59788 SGWaAP
0.624nádvorie64682 SGWaAP
0.633pešia_zóna36938 SGWaAP
0.636futbalové_ihrisko25140 SGWaAP
0.637športovisko30552 SGWaAP
0.645oplotenie37274 SGWaAP
0.650asfaltové_ihrisko965 SGWaAP
0.651parková4495 SGWaAP
0.655dláždené453 SGWaAP
0.656parkové760 SGWaAP
0.660ulica1209416 SGWaAP