Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priestorová34317 SGWaAP
0.399priestorové16424 SGWaAP
0.524priestorový27104 SGWaAP
0.577geometrická8321 SGWaAP
0.606Priestorový405 SGWaAP
0.610objektová2135 SGWaAP
0.613priestorové_usporiadanie3541 SGWaAP
0.619kapacitná5780 SGWaAP
0.622materiálová9758 SGWaAP
0.623tvarová8227 SGWaAP
0.628trojrozmerná4972 SGWaAP
0.639vlhkostná1099 SGWaAP
0.651urbanistická6624 SGWaAP
0.656časopriestorová1254 SGWaAP
0.656členitosť3940 SGWaAP
0.657vizuálna45268 SGWaAP
0.658percepčná1112 SGWaAP
0.660pôdorysná1437 SGWaAP
0.665statická28788 SGWaAP
0.666priestorovo10791 SGWaAP
0.668homogénnosť983 SGWaAP
0.671polohová2627 SGWaAP