Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priesmyk13423 SGWaAP
0.261horský_priesmyk1417 SGWaAP
0.443horský_masív3578 SGWaAP
0.508údolie100294 SGWaAP
0.522kaňon18638 SGWaAP
0.523dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.531predhorie3018 SGWaAP
0.533brod8640 SGWaAP
0.537tiesňava10704 SGWaAP
0.539Pyreneje5474 SGWaAP
0.541úžina7466 SGWaAP
0.542pohorie69337 SGWaAP
0.544planina16841 SGWaAP
0.555úbočie10132 SGWaAP
0.563Dukliansky_priesmyk649 SGWaAP
0.567náhorná_planina756 SGWaAP
0.568magistrála9559 SGWaAP
0.576strmý_zráz1070 SGWaAP
0.577náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.578príslop1371 SGWaAP
0.584skalný_masív1907 SGWaAP