Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priemernosť4007 SGWaAP
0.438povrchnosť7196 SGWaAP
0.501plytkosť1998 SGWaAP
0.526konformizmus1169 SGWaAP
0.535prízemnosť842 SGWaAP
0.559bezduchosť478 SGWaAP
0.565nízkosť1407 SGWaAP
0.576obyčajnosť1386 SGWaAP
0.579namyslenosť3052 SGWaAP
0.582samoľúbosť4704 SGWaAP
0.584egocentrizmus2227 SGWaAP
0.594elitárstvo1168 SGWaAP
0.597lenivosť22012 SGWaAP
0.601provinčnosť513 SGWaAP
0.601egoizmus16497 SGWaAP
0.605ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.606zadubenosť887 SGWaAP
0.610fádnosť966 SGWaAP
0.611sebectvo10545 SGWaAP
0.611nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.612šedivosť777 SGWaAP
0.613karierizmus930 SGWaAP
0.613všednosť5718 SGWaAP
0.614stádovitosť714 SGWaAP
0.619tuposť3460 SGWaAP