Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priekupník6550 SGWaAP
0.414šmelinár844 SGWaAP
0.426pašerák10245 SGWaAP
0.513obchodník178201 SGWaAP
0.525drogový_díler3462 SGWaAP
0.545díler19644 SGWaAP
0.547pasák3299 SGWaAP
0.554špekulant17318 SGWaAP
0.567kupec30889 SGWaAP
0.574podomový_obchodník1836 SGWaAP
0.574kupliar554 SGWaAP
0.584vekslák1694 SGWaAP
0.587kriminálny_živel1634 SGWaAP
0.589podvodník46874 SGWaAP
0.591pokútny1670 SGWaAP
0.596veľkoobchodník2600 SGWaAP
0.599ziskuchtivý1181 SGWaAP
0.601vydierač4121 SGWaAP
0.604falšovateľ3065 SGWaAP
0.604zločinecký_gang1019 SGWaAP
0.610kontraband1793 SGWaAP