Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priekopník27532 SGWaAP
0.459propagátor9335 SGWaAP
0.484priekopnícka4082 SGWaAP
0.506priekopnícky3517 SGWaAP
0.538priekopníčka2093 SGWaAP
0.546priekopnícke1307 SGWaAP
0.547novátor1623 SGWaAP
0.550nestor5963 SGWaAP
0.561zakladateľ143176 SGWaAP
0.571vynálezca20236 SGWaAP
0.579popredný79640 SGWaAP
0.586popularizátor2304 SGWaAP
0.604spoluzakladateľ20387 SGWaAP
0.612svetovo_uznávaný2778 SGWaAP
0.649spopularizovať4430 SGWaAP
0.657celosvetovo_uznávaný1648 SGWaAP
0.665popularizácia7792 SGWaAP
0.666svetovo10072 SGWaAP
0.669významný_medzník3502 SGWaAP
0.672pokrokový9123 SGWaAP
0.678prelomový13519 SGWaAP
0.682dvadsiate_storočie19288 SGWaAP