Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000priekopnícky3517 SGWaAP
0.413novátorský2910 SGWaAP
0.440prevratný5637 SGWaAP
0.449priekopnícka4082 SGWaAP
0.456prelomový13519 SGWaAP
0.467vizionársky1842 SGWaAP
0.492priekopnícke1307 SGWaAP
0.494pokrokový9123 SGWaAP
0.506priekopník27532 SGWaAP
0.541revolučný33962 SGWaAP
0.574pozoruhodný35833 SGWaAP
0.588epochálny777 SGWaAP
0.602novátorská1969 SGWaAP
0.617avantgardný4434 SGWaAP
0.639nekonvenčný6049 SGWaAP
0.639experimentálny15680 SGWaAP
0.643unikátny92848 SGWaAP
0.643progresívny19036 SGWaAP
0.645objavný1867 SGWaAP
0.648počin45227 SGWaAP
0.650inšpirovaný33395 SGWaAP