Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priekopnícke1307 SGWaAP
0.448pokrokové3506 SGWaAP
0.480prelomové5141 SGWaAP
0.485priekopnícka4082 SGWaAP
0.490novátorské1227 SGWaAP
0.492priekopnícky3517 SGWaAP
0.546priekopník27532 SGWaAP
0.559revolučné10000 SGWaAP
0.597vizionárske551 SGWaAP
0.611novátorstvo1607 SGWaAP
0.621unikátne29482 SGWaAP
0.623novátorská1969 SGWaAP
0.628nadčasové4843 SGWaAP
0.637novodobé5396 SGWaAP
0.638bádateľské521 SGWaAP
0.638fenomenálne1379 SGWaAP
0.639novátorský2910 SGWaAP
0.640koncepčné5770 SGWaAP
0.640vrcholné11930 SGWaAP
0.641nekonvenčné2089 SGWaAP
0.646ťažiskové1136 SGWaAP
0.651invenčné843 SGWaAP
0.652svojrázne2229 SGWaAP
0.656význačné1231 SGWaAP
0.658špičkové21195 SGWaAP
0.660osobité5182 SGWaAP
0.662avantgardné1736 SGWaAP
0.663kultové5910 SGWaAP
0.664moderné127446 SGWaAP
0.666ikonické1923 SGWaAP
0.667súdobé850 SGWaAP
0.670objavné1654 SGWaAP
0.672uznávané6231 SGWaAP
0.676prevratné5885 SGWaAP
0.677monumentálne3984 SGWaAP
0.678monografické519 SGWaAP
0.678nevšedné6967 SGWaAP
0.680geniálne5826 SGWaAP
0.680interdisciplinárne1274 SGWaAP
0.681literárnohistorické615 SGWaAP
0.681vedecké44000 SGWaAP
0.689jedinečné51471 SGWaAP
0.693experimentálne8527 SGWaAP
0.693pokrokový9123 SGWaAP
0.694prevratný5637 SGWaAP
0.695prelomový13519 SGWaAP
0.695neprekonateľné2115 SGWaAP
0.696výnimočné64135 SGWaAP