Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priekopnícke1307 SGWaAP
0.448pokrokové3506 SGWaAP
0.480prelomové5141 SGWaAP
0.485priekopnícka4082 SGWaAP
0.490novátorské1227 SGWaAP
0.492priekopnícky3517 SGWaAP
0.546priekopník27532 SGWaAP
0.559revolučné10000 SGWaAP
0.597vizionárske551 SGWaAP
0.611novátorstvo1607 SGWaAP
0.621unikátne29482 SGWaAP
0.623novátorská1969 SGWaAP
0.628nadčasové4843 SGWaAP
0.637novodobé5396 SGWaAP
0.638bádateľské521 SGWaAP
0.638fenomenálne1379 SGWaAP
0.639novátorský2910 SGWaAP
0.640koncepčné5770 SGWaAP
0.640vrcholné11930 SGWaAP
0.641nekonvenčné2089 SGWaAP
0.646ťažiskové1136 SGWaAP
0.651invenčné843 SGWaAP
0.652svojrázne2229 SGWaAP
0.656význačné1231 SGWaAP