Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priekopnícka4082 SGWaAP
0.449priekopnícky3517 SGWaAP
0.460novátorská1969 SGWaAP
0.484priekopník27532 SGWaAP
0.485priekopnícke1307 SGWaAP
0.498prelomová8299 SGWaAP
0.557pokroková10972 SGWaAP
0.596revolučná33226 SGWaAP
0.599vizionárska1207 SGWaAP
0.622prevratná9898 SGWaAP
0.660neúnavná5089 SGWaAP
0.662pozoruhodná31350 SGWaAP
0.665prevratný5637 SGWaAP
0.670prelomový13519 SGWaAP
0.678novátorský2910 SGWaAP
0.684objavná3021 SGWaAP
0.686priekopníčka2093 SGWaAP
0.688unikátna79073 SGWaAP
0.691nekonvenčná4150 SGWaAP
0.693novátor1623 SGWaAP
0.696experimentálna21693 SGWaAP