Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.351priecestie14036 SGWaAP
0.362návestidlo4226 SGWaAP
0.404svetelné_signalizačné425 SGWaAP
0.419zabezpečovacie_zariadenie6176 SGWaAP
0.432signalizačné3175 SGWaAP
0.451železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.464svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.464trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.468odchodové_návestidlo422 SGWaAP
0.492návestný757 SGWaAP
0.495vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.513stavadlo800 SGWaAP
0.517traťové927 SGWaAP
0.530trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.545traťová_koľaj1864 SGWaAP
0.549staničné873 SGWaAP
0.555návesť2606 SGWaAP
0.559zvukové_výstražné554 SGWaAP
0.561dráhové_vozidlo2102 SGWaAP
0.579závora15812 SGWaAP
0.585výstražné6365 SGWaAP
0.586výhybka10404 SGWaAP
0.595hnacie3234 SGWaAP
0.600oznamovacie862 SGWaAP
0.601úrovňové817 SGWaAP
0.602dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.604koľajový3237 SGWaAP
0.606zvislé_dopravné1725 SGWaAP
0.606hradlo2610 SGWaAP
0.610železničný_zvršok1312 SGWaAP
0.611nákladisko525 SGWaAP
0.613jednokoľajná1230 SGWaAP
0.617vchodové662 SGWaAP
0.620výstražné_znamenie1301 SGWaAP
0.629jednokoľajová489 SGWaAP
0.631meniareň705 SGWaAP
0.638signálne1055 SGWaAP
0.642návestná455 SGWaAP
0.643ŽSR40951 SGWaAP