Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priecestie14036 SGWaAP
0.150železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.351priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.430návestidlo4226 SGWaAP
0.451nadjazd6964 SGWaAP
0.455vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.460traťová_koľaj1864 SGWaAP
0.478trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.488koľajisko9089 SGWaAP
0.489svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.492podjazd5622 SGWaAP
0.504trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.513závora15812 SGWaAP
0.513železničná_trať32339 SGWaAP
0.527úrovňové817 SGWaAP
0.531jednokoľajná1230 SGWaAP
0.534zvodidlo10021 SGWaAP
0.534výhybka10404 SGWaAP
0.536električkové961 SGWaAP
0.539odchodové_návestidlo422 SGWaAP
0.543dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.546vozovka69043 SGWaAP
0.547stavadlo800 SGWaAP
0.547návesť2606 SGWaAP
0.555nástupište20233 SGWaAP
0.557trolej1401 SGWaAP
0.564koľaj51103 SGWaAP
0.565zabezpečovacie_zariadenie6176 SGWaAP
0.571krajnica12568 SGWaAP
0.572železničný_zvršok1312 SGWaAP
0.576jednokoľajová489 SGWaAP
0.577križovatka133816 SGWaAP
0.583obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.584nadchod2317 SGWaAP
0.588nákladisko525 SGWaAP
0.591semafor20517 SGWaAP
0.591chodec116174 SGWaAP
0.592trať342976 SGWaAP
0.594dopravňa1753 SGWaAP