Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priecestie14036 SGWaAP
0.150železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.351priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.430návestidlo4226 SGWaAP
0.451nadjazd6964 SGWaAP
0.455vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.460traťová_koľaj1864 SGWaAP
0.478trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.488koľajisko9089 SGWaAP
0.489svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.492podjazd5622 SGWaAP
0.504trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.513závora15812 SGWaAP
0.513železničná_trať32339 SGWaAP
0.527úrovňové817 SGWaAP
0.531jednokoľajná1230 SGWaAP
0.534zvodidlo10021 SGWaAP
0.534výhybka10404 SGWaAP
0.536električkové961 SGWaAP