Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000priebojná1169 SGWaAP
0.465ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.491sebavedomá10624 SGWaAP
0.532nebojácna1882 SGWaAP
0.555emancipovaná2317 SGWaAP
0.558rozhľadená1053 SGWaAP
0.558tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.568priebojný2544 SGWaAP
0.568zdatná4289 SGWaAP
0.569sebaistá1723 SGWaAP
0.576panovačná1955 SGWaAP
0.586odvážna28885 SGWaAP
0.594svojhlavá437 SGWaAP
0.598extrovertná710 SGWaAP
0.599slobodomyseľná594 SGWaAP
0.607zásadová961 SGWaAP
0.621cieľavedomá7533 SGWaAP
0.623vzdorovitá1006 SGWaAP
0.623pracovitá5496 SGWaAP
0.624energická11320 SGWaAP
0.624vzdelaná11990 SGWaAP
0.627snaživá1331 SGWaAP
0.628chápavá2033 SGWaAP
0.629nadaná5384 SGWaAP
0.629ambiciózna10867 SGWaAP