Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pridelenec1774 SGWaAP
0.311vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.433vojenský_atašé638 SGWaAP
0.459veľvyslanec80646 SGWaAP
0.480atašé2297 SGWaAP
0.492Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.501generálny_konzul2300 SGWaAP
0.515konzul8987 SGWaAP
0.519podplukovník8662 SGWaAP
0.521náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.523náčelník_Generálny3789 SGWaAP
0.526generálmajor4933 SGWaAP
0.533styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.542diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.559generálporučík2808 SGWaAP
0.577brigádny_generál3278 SGWaAP
0.579konzulka1201 SGWaAP
0.604zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP