Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pridelená24138 SGWaAP
0.346pridelený34821 SGWaAP
0.485prideliť42280 SGWaAP
0.493pridelené16523 SGWaAP
0.556prideľovať15982 SGWaAP
0.630pridelenie31958 SGWaAP
0.679zriadená41733 SGWaAP
0.689neprideľovať895 SGWaAP
0.701vrátená13361 SGWaAP
0.709neprideliť1479 SGWaAP
0.718poskytnutá70435 SGWaAP
0.723schválená68945 SGWaAP
0.730vyčlenená13186 SGWaAP
0.742odovzdaná21410 SGWaAP
0.746určená386899 SGWaAP
0.756evidovaná14583 SGWaAP
0.761poverená24043 SGWaAP